Pomiary Elektryczne

Pomiary elektryczne

Wszelkie urządzenia elektroenergetyczne oraz środki ochrony przeciwporażeniowej muszą być poddane okresowym badaniom i pomiarom umożliwiającym skuteczną ocenę stanu technicznego przed przekazaniem do eksploatacji jak i okresowo w czasie ich pracy. Wykonujemy następujące usługi pomiarowe:
Pomiary rezystancji izolacji obwodów
Pomiary stanu ochrony przeciwporażeniowej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
Pomiary stanu instalacji odgromowych
Pomiary natężenia oświetlenia

Tags: Pomiary elektryczne

Gwarancja jakości

Instalacje elektryczne wykonujemy i projektujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające użytkowi komfort oraz bezpieczeństwo na lata.

Materiały wykorzystywane w naszych instalacjach stosujemy najwyższej jakości z wszelkimi atestami i aprobatami technicznymi.